torsdag, april 03, 2008

Syndromets stad

Så småningom kan vi:
Öka invånarantal http://syndromet.myminicity.com
Öka näringslivet http://syndromet.myminicity.com/ind
Förbättra trafiknätet http://syndromet.myminicity.com/tra
Öka tryggheten http://syndromet.myminicity.com/sec
Förbättra omgivningen http://syndromet.myminicity.com/env
Öka affärsverksamheten http://syndromet.myminicity.com/com

Syndromet har en stad på MyMiniCity

Var med och bygg upp Syndrometstaden på
http://syndromet.myminicity.com
Klicka på länken för att bygga ett hus!
Ett hus per dag kan man bygga!

onsdag, april 02, 2008

Batterist!

Syndromet har blivit med batterist, nämligen Thomas Pettersson!
Vi repar för fullt för att så småningom spela live.

Myspace

Det som händer, händer på Myspace. Nya låtar.